ODDLUŽENÍ

NEBERTE SI DALŠÍ ÚVĚR

Také vás napadlo, že když nejste schopni splatit úvěr, který jste si vzali, spraví to další? Věřte, že tudy cesta nevede, již mnoho lidí se nechalo takto napálit. Buďte chytřejší, nechte si poradit od odborníků. Máte-li problém s dluhy a neschopností splácet, kontaktujte Insolvence-brno.cz. Pomůžeme vám překonat to nejtěžší období a zbavit se vašich dluhů, abyste mohli zase normálně žít. Oddlužení může být řešením.

Více zde
Konzultace zdarma

SPLAŤTE SVOJE DLUHY

Ocitli jste se v tíživé finanční situaci? Neodkládejte řešení, čas nehraje ve váš prospěch. Lehko se řekne splatit dluhy. Jsou však případy, kdy je řešení na dosah ruky. Zjistěte si, zda k takovým nepatří i ten váš. Insolvence-brno.cz pomáhají fyzickým osobám k oddlužení legální a snesitelnou cestou. Splníte-li podmínky pro oddlužení, můžete se vašich dluhů zbavit již za pět let. Neváhejte a dejte dluhům sbohem.

Více zde

ODDLUŽENÍ JE ŘEŠENÍ

Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník, který je v úpadku nebo mu úpadek hrozí. Pokud tedy dlužník reálně posoudí svoji situaci, je třeba, aby se chopil iniciativy a jal se ji účinně a správně řešit. Oddlužení dává přednost sociální situaci dlužníka před ekonomickou. Stačí proto věřitelům splatit v průběhu 5 let alespoň 30 % celkové dlužné částky. Vyřešte vaši finanční situaci jednou provždy.

Více zde
Zanechte nám telefon, zavoláme vám zpět.

Volejte zdarma800 50 55 50

JAK PROBÍHÁ ODDLUŽENÍ?

1.Osobní bankrot - oddlužení se může pro každý konkrétní případ lišit, má však základní fáze, které je třeba dodržet. Oddlužení je formou soudního řízení - je zcela regulováno insolvenčním zákonem a soudem v součinnosti s insolvenčním správcem. Dosáhnete-li zahájení insolvenčního řízení, není zdaleka vyhráno. Abyste se dokázali zbavit všech dluhů, je třeba splnit řadu povinností.

Nejprve je třeba podat návrh na povolení oddlužení, kde se uvádějí údaje o tom, jaké předpokládáte, že budete mít v následujících pěti letech příjmy, dokládá se výše příjmů dlužníka za poslední tři roky a nesmí chybět také návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník návrh nevznáší.

>>

2.V druhé fázi se soud dostane k samotnému (ne)udělení povolení oddlužení. Zde přihlíží soud k tomu, zda je návrhem sledován poctivý záměr a zda hodnota plnění, kterou by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, dosahuje alespoň 30 % celkové výše jejich pohledávek. Pokud je povolení oddlužení uděleno, musí být ve třetí fázi specifikováno, jak k němu dojde. Oddlužení lze provést zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře.

O způsobu oddlužení hlasují pouze nezajištění věřitelé. Poslední fází osobního bankrotu je plnění a ukončení oddlužení. Pokud dlužník splní řádně všechny povinnosti, soud jej osvobodí od placení zbytku pohledávek.

>>

MÁTE NÁROK NA ODDLUŽENÍ?

Zkuste si odpovědět na následující otázky. Je-li vaše odpověď ANO, neváhejte se na nás obrátit.

Dlužíte více věřitelům?
Jste v úpadku nebo vám úpadek bezprostředně hrozí?
Disponujete pravidelným příjmem?
Nevznikly vaše dluhy podnikatelskou činností?
Dokážete za dobu 5 let splatit minimálně 30 % vašich dluhů?
Máte čistý trestní rejstřík?