logo insolvence-brno.cz

Oddlužení - legislativa

Základním právním předpisem upravujícím řešení úpadku nebo hrozícího úpadku formou oddlužení je zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

Některá ustanovení insolvenčního zákona provádí vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení

Insolvenčního řízení (a v jeho rámci procesu oddlužení) se dotýká mnoha dalších právních předpisů, z nichž lze jmenovat například:

 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
 • Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
 • Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení
 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách
 • a další...


Potřebujete poradit, jak řešit Vaši dluhovou situaci? Máte více věřitelů a příliš nízký i když pravidelný plat na to, abyste pokryli všechny závazky? Obraťte se na naši kancelář insolvenčního správce a svěřte vaši finanční situaci do rukou profesionálů. Postaráme se o to, abyste dosáhli pokud možno úplného oddlužení a získali tak novou šanci k životu bez strachu z exekutorů či vymahačů.

Konzultace zdarma

MÁTE NÁROK NA ODDLUŽENÍ?

Zkuste si odpovědět na následující otázky. Je-li vaše odpověď ANO, neváhejte se na nás obrátit.

Dlužíte více věřitelům?

Jste v úpadku nebo vám úpadek bezprostředně hrozí?

Disponujete pravidelným příjmem?

Nevznikly vaše dluhy podnikatelskou činností?

Dokážete za dobu 5 let splatit minimálně 30 % vašich dluhů?

Máte čistý trestní rejstřík?

Zanechte nám telefon, zavoláme vám zpět.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely telefonického kontaktu: Úplné znění souhlasu.

V případě zájmu nám zavolejte nebo napište

Mobil: 775 222 437

E-mail: info@insolvence-brno.cz

Najdete nás na facebooku

OBRAŤTE SE NA ODBORNÍKY

Legislativa týkající se insolvence (oddlužení) je poměrně rozsáhlá a komplikovaná. Nemusí vás tolik zákonů děsit. Jako profesionálové se je učíme za vás a pravidelně sledujeme judikaturu včetně příslušných novel. Jen pro představu níže uvádíme nástin právních předpisů, které se insolvenčního řízení více či méně dotýkají.

Základním právním předpisem upravujícím řešení úpadku nebo hrozícího úpadku formou oddlužení je:

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Některá ustanovení insolvenčního zákona provádí vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení

Insolvenční řízení (a v jeho rámci proces oddlužení) se dotýká mnoha dalších právních předpisů, z nichž lze jmenovat například:

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce
Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu
Nařízení vlády o nezabavitelných částkách č. 63/1998 Sb.,

Službu zajišťuje:

Mgr. Martin Horák, insolvenční správce

sídlo: Zahradnická 223/6, 603 00 Brno

IČ: 87008131

e-mail:

telefon: 775 222 437

Více o kanceláři insolvenčního správce je možno se dozvědět na odkazu: www.ishorak.cz