logo insolvence-brno.cz

Poradna pro oddlužení

Potřebujete poradit s dluhy či insolvencí? Neváhejte a přidejte svůj dotaz do naší poradny.

V případě zájmu nám zavolejte nebo napište

Mobil: 775 222 437

E-mail: info@insolvence-brno.cz

Najdete nás na facebooku

Dotaz
Věra Když končí insolvence v půli měsíce, strhne si insolvenční správce jako za celý měsíc, nebo jen za 15dni
06/04/2024 19:39:43
Insolvence - Brno Dobrý den, odměna insolvenčního správce není počítána na dny. Odměna insolvenčnímu správci náleží za každý započatý měsíci od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře v rámci oddlužení.
10/04/2024 15:14:36
Příspěvek na bydlení
Nathaly Svobodná Dobrý den. Mám insolvenci již 2.rokem. A chci si zažádat o příspěvek na bydlení. Musím o tom informovat insol.spravce? A když příspěvek dostanu může mi jej vzít, když se objeví na mém účtu? Děkuji
05/03/2024 07:13:34
Příspěvek na bydlení
Nathaly Svobodná Dobrý den. Mám insolvenci již 2.rokem. A chci si zažádat o příspěvek na bydlení. Musím o tom informovat insol.spravce? A když příspěvek dostanu může mi jej vzít, když se objeví na mém účtu? Děkuji
04/03/2024 08:43:22
Insolvence - Brno Dobrý den, dle ust. § 317 odst. 2 občanského soudního řádu platí, že příspěvek na bydlení, coby dávka státní sociální podpory, nepodléhá výkonu rozhodnutí. To znamená, že ani v oddlužení se nejedná o postižitelný příjem, a tedy by Vám celý měl zůstat. Každopádně o všech skutečnostech informujte Vašeho insolvenčního správce.
04/03/2024 15:23:19
Insolvence - Brno Dobrý den, dle ust. § 317 odst. 2 občanského soudního řádu platí, že příspěvek na bydlení, coby dávka státní sociální podpory, nepodléhá výkonu rozhodnutí. To znamená, že ani v oddlužení se nejedná o postižitelný příjem, a tedy by Vám celý měl zůstat. Každopádně o všech skutečnostech informujte Vašeho insolvenčního správce.
05/03/2024 09:03:04
Invalidní důchod
Jiří Stránský Dobrý den během splácení insolvence, která je na 5 let jsem dostal ID3. Změní se nějak doba insolvence , nebo na běžící insolvenci toto již vliv nemá?
29/02/2024 08:47:08
Insolvence - Brno Dobrý den, Vaše oddlužení by mělo být vzhledem k uvedenému na základě ust. § 412a odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona splněno ve lhůtě 36 měsíců. O této změně informujte svého insolvenčního správce a předložte mu rozhodnutí o přiznání nového stupně invalidního důchodu, aby měl podklady pro podání zprávy o splnění oddlužení. Následně o zprávě o splnění oddlužení bude rozhodovat insolvenční soud.
04/03/2024 14:54:37
Insolvence - Brno Dobrý den, Vaše oddlužení by mělo být vzhledem k uvedenému na základě ust. § 412a odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona splněno ve lhůtě 36 měsíců. O této změně informujte svého insolvenčního správce a předložte mu rozhodnutí o přiznání nového stupně invalidního důchodu, aby měl podklady pro podání zprávy o splnění oddlužení. Následně o zprávě o splnění oddlužení bude rozhodovat insolvenční soud.
04/03/2024 15:20:53
Jiří Stránský Dobrý den. Došlo u mne ke zvýšení ID z 1 na 3 a tím pádem i ke zvýšení výplaty z cca 9000 na cca 18500. Do teď jsem platil 2000 na děti a 2700 splátku. A chci se zeptat, údajně je nějaké nezabavitelne minimum cca 13000 , takže vše nad tuto částku budu odvádět nebo to bude vše nad tuto částku plus stávajících 4700 můj správce mě jen napsal ať se ozvu až to zvýší nic víc. Předem děkuji za odpověď.
15/04/2024 11:03:15
Insolvence - Brno Dobrý den, ano srážky z příjmů se v oddlužení počítají za pomoci nezabavitelné částky, která se poměrně často mění. Pro rychlé překontrolování aktuálních srážek z Vašeho příjmu v rámci oddlužení je možné použít tento kalkulátor: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/ Například u čistého příjmu 18 500 Kč a žádné vyživované osobě (manžel/ka + děti, kterým není soudně stanoveno výživné) je aktuálně srážka pro oddlužení ve výši 3 862 Kč a nezabavitelná část je ve výši 14 638 Kč. Neurčí-li insolvenční soud anebo insolvenční správce jinak, tak by srážky měl provádět plátce příjmu, tedy ve Vašem případě Česká správa sociálního zabezpečení, který je pak posílá přímo insolvenčnímu správci na účet majetkové podstaty.
16/04/2024 09:48:53
Invalidní důchod a insolvence
Marie Rosolova Dobrý den chtěla bych se zeptat byl mi přiznán druhý stupeň invalidity a bude mi vyplacen zpětné.muze mi insolvenční správce zabavit celou vyplácenou částku vyplacených peněz .pokud nepracují a na insolvenci mám darovací smlouvu ktera se řádně platí .pobírám jen doplatek na bydlení a živobytí . Děkuji moc
05/02/2024 22:48:42
Insolvence - Brno Dobrý den, z měsíčních příjmů se provádějí srážky dle ust. § 279 občanského soudního řádu. Je tedy stěžejní, v jaké výši Vám byl invalidní důchod přiznán. Často bývá invalidní důchod nízký a je tedy možné, že srážky nebude možné provádět. Tedy nelze vyloučit, že by Vám celá částka měla zůstat. Je však třeba, aby věc posoudil insolvenční správce nebo insolvenční soud, vzhledem ke konkrétním okolnostem Vašeho oddlužení. Pokud se vyplácí příjem zpětně, mělo by se určit za které měsíce a zjistit, zda bylo možné srážky provádět a pokud ano, tak tyto srazit a zbytek vyplatit dlužníku. Při výpočtu srážek se zohlední i skutečnost, zda jste měla v měsících, za které Vám byl důchod zpětně vyplacen, i jiný příjem - např. na základě dohody o provedení práce. Doplatek na bydlení a na živobytí nejsou příjmy, které podléhají srážkám, ty se tedy nebudou započítávat. Celou částku zpětně vyplácenou tedy zásadně není možné použít pro oddlužení pokud se např. nejedná o mimořádný příjem. Kontaktujte Vašeho insolvenčního správce a proberte s ním další možný postup. Taktéž je třeba pamatovat na ust. § 412 insolvenčního zákona dle kterého je dlužník zejména povinen pravidelně předkládat přehled svých příjmů (minimálně 1 x za půl roku) a vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.
07/02/2024 15:05:15
Oddlužení
Petea Dobrý den, mám dotaz, mamka byla v insolvenci kam se přihlásila i jedna moje půjčka kde byla ručitelem, vše řádně platila a insolvenci řádně splatila a byla ji ukončena, po 2 letech od ukončení insolvence po mě chtějí exekutoři peníze za pohledávku která byla přihlášena do insolvence, prosím jak postupovat.
05/02/2024 11:29:28
Insolvence - Brno Dobrý den, osvobození Vaší matky v rámci jejího oddlužení se nevztahuje i na Vaši osobu, ale pouze na ni a její dluhy. Pokud by zůstaly dluhy nesplacené a ona byla od nesplaceného zbytku dluhů osvobozena dle insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb.), pak se toto osvobození týká pouze jí. Navíc Vaše matka dle informací v dotazu byla v pozici ručitele. Hlavním dlužníkem z pohledávky jste tedy vy, a tudíž není důvod, aby se věřitel nedomáhal úhrady (zejména) po Vás. Nelze tedy než doporučit se s věřitelem spojit a řešit další postup splácení. Pokud máte více dluhů, které nezvládáte splácet, je ke zvážení cesta oddlužení (osobní bankrot) dle insolvenčního zákona.
06/02/2024 09:34:46
Oddlužení a ručení
Martin Dobrý den, Chtěl bych se prosím zepta. Poodal jsem žádost o oddlužení a v přihláškách je pohledávka,kde jsem já jako ručitel,dlužník dlouho neplatil. Pokud mi oddlužení schválí a úspěšně skončí, zůstane pro mne jako ručitele a dlužníka nějaká povinnost zbytek pohledávky doplatit?A je možné po dlužníkovi nějak mnou zaplacenou část co bych v oddlužení zaplatil vymáhat? Předem moc děkuji za odpověď.
24/01/2024 19:18:05
Insolvence - Brno Dobrý den, jestliže oddlužení řádně splníte a na konci budete insolvenčním soudem osvobozen od neuhrazených částí pohledávek věřitelů, lze předpokládat osvobození i od pohledávek, kde vystupujete jako ručitel. Obecně platí, že po původním dlužníkovi můžete to, co za něj uhradíte jako ručitel, následně vymáhat. Doporučujeme hlídat, zda ten, za koho ručíte také nepožádal o oddlužení, abyste svou pohledávku včas a správně do insolvenčního řízení přihlásil.
26/01/2024 08:48:53
Insolvence
Petea Dobry den jsem po insolvenci byla mi schvalena 2012 a 2018 byla ukoncena ted jsem se dostala opert do dluhu a nevim jak stoho ven dluh mi dela i.s pokutami atd 265000 kc muzu si opet podat na insolvenci zadost jsem zoufala
17/11/2023 11:28:25
Insolvence - Brno Dobrý den, dle ust. § 395 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny. Zásadně tedy platí, že o oddlužení lze znovu požádat po 10 letech od jeho úspěšného ukončení. Pokud byste chtěla žádat dříve, je třeba splnit podmínky § 395 odst. 6 insolvenčního zákona. Dle tohoto ustanovení neplatí shora uvedené omezení (10 let), pakliže jsou pro podání dalšího návrhu na povolení oddlužení důvody zvláštního zřetele hodné, zejména zavázal-li se dlužník z ospravedlnitelného důvodu nebo existuje-li výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého plnění.
21/11/2023 13:48:29
1 strana z 17 další

MÁTE NÁROK NA ODDLUŽENÍ?

Zkuste si odpovědět na následující otázky. Je-li vaše odpověď ANO, neváhejte se na nás obrátit.

Dlužíte více věřitelům?

Jste v úpadku nebo vám úpadek bezprostředně hrozí?

Disponujete pravidelným příjmem?

Nevznikly vaše dluhy podnikatelskou činností?

Dokážete za dobu 5 let splatit minimálně 30 % vašich dluhů?

Máte čistý trestní rejstřík?

Zanechte nám telefon, zavoláme vám zpět.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely telefonického kontaktu: Úplné znění souhlasu.

Službu zajišťuje:

Mgr. Martin Horák, insolvenční správce

sídlo: Zahradnická 223/6, 603 00 Brno

IČ: 87008131

e-mail:

telefon: 775 222 437

Více o kanceláři insolvenčního správce je možno se dozvědět na odkazu: www.ishorak.cz