logo insolvence-brno.cz

Poradna pro oddlužení

Potřebujete poradit s dluhy či insolvencí? Neváhejte a přidejte svůj dotaz do naší poradny.

V případě zájmu nám zavolejte nebo napište

Mobil: 775 222 437

E-mail: info@insolvence-brno.cz

Najdete nás na facebooku

Invalidní důchod a insolvence
Marie Rosolova Dobrý den chtěla bych se zeptat byl mi přiznán druhý stupeň invalidity a bude mi vyplacen zpětné.muze mi insolvenční správce zabavit celou vyplácenou částku vyplacených peněz .pokud nepracují a na insolvenci mám darovací smlouvu ktera se řádně platí .pobírám jen doplatek na bydlení a živobytí . Děkuji moc
05/02/2024 22:48:42
Insolvence - Brno Dobrý den, z měsíčních příjmů se provádějí srážky dle ust. § 279 občanského soudního řádu. Je tedy stěžejní, v jaké výši Vám byl invalidní důchod přiznán. Často bývá invalidní důchod nízký a je tedy možné, že srážky nebude možné provádět. Tedy nelze vyloučit, že by Vám celá částka měla zůstat. Je však třeba, aby věc posoudil insolvenční správce nebo insolvenční soud, vzhledem ke konkrétním okolnostem Vašeho oddlužení. Pokud se vyplácí příjem zpětně, mělo by se určit za které měsíce a zjistit, zda bylo možné srážky provádět a pokud ano, tak tyto srazit a zbytek vyplatit dlužníku. Při výpočtu srážek se zohlední i skutečnost, zda jste měla v měsících, za které Vám byl důchod zpětně vyplacen, i jiný příjem - např. na základě dohody o provedení práce. Doplatek na bydlení a na živobytí nejsou příjmy, které podléhají srážkám, ty se tedy nebudou započítávat. Celou částku zpětně vyplácenou tedy zásadně není možné použít pro oddlužení pokud se např. nejedná o mimořádný příjem. Kontaktujte Vašeho insolvenčního správce a proberte s ním další možný postup. Taktéž je třeba pamatovat na ust. § 412 insolvenčního zákona dle kterého je dlužník zejména povinen pravidelně předkládat přehled svých příjmů (minimálně 1 x za půl roku) a vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů.
07/02/2024 15:05:15
Oddlužení
Petea Dobrý den, mám dotaz, mamka byla v insolvenci kam se přihlásila i jedna moje půjčka kde byla ručitelem, vše řádně platila a insolvenci řádně splatila a byla ji ukončena, po 2 letech od ukončení insolvence po mě chtějí exekutoři peníze za pohledávku která byla přihlášena do insolvence, prosím jak postupovat.
05/02/2024 11:29:28
Insolvence - Brno Dobrý den, osvobození Vaší matky v rámci jejího oddlužení se nevztahuje i na Vaši osobu, ale pouze na ni a její dluhy. Pokud by zůstaly dluhy nesplacené a ona byla od nesplaceného zbytku dluhů osvobozena dle insolvenčního zákona (zákon č. 182/2006 Sb.), pak se toto osvobození týká pouze jí. Navíc Vaše matka dle informací v dotazu byla v pozici ručitele. Hlavním dlužníkem z pohledávky jste tedy vy, a tudíž není důvod, aby se věřitel nedomáhal úhrady (zejména) po Vás. Nelze tedy než doporučit se s věřitelem spojit a řešit další postup splácení. Pokud máte více dluhů, které nezvládáte splácet, je ke zvážení cesta oddlužení (osobní bankrot) dle insolvenčního zákona.
06/02/2024 09:34:46
Oddlužení a ručení
Martin Dobrý den, Chtěl bych se prosím zepta. Poodal jsem žádost o oddlužení a v přihláškách je pohledávka,kde jsem já jako ručitel,dlužník dlouho neplatil. Pokud mi oddlužení schválí a úspěšně skončí, zůstane pro mne jako ručitele a dlužníka nějaká povinnost zbytek pohledávky doplatit?A je možné po dlužníkovi nějak mnou zaplacenou část co bych v oddlužení zaplatil vymáhat? Předem moc děkuji za odpověď.
24/01/2024 19:18:05
Insolvence - Brno Dobrý den, jestliže oddlužení řádně splníte a na konci budete insolvenčním soudem osvobozen od neuhrazených částí pohledávek věřitelů, lze předpokládat osvobození i od pohledávek, kde vystupujete jako ručitel. Obecně platí, že po původním dlužníkovi můžete to, co za něj uhradíte jako ručitel, následně vymáhat. Doporučujeme hlídat, zda ten, za koho ručíte také nepožádal o oddlužení, abyste svou pohledávku včas a správně do insolvenčního řízení přihlásil.
26/01/2024 08:48:53
Insolvence
Petea Dobry den jsem po insolvenci byla mi schvalena 2012 a 2018 byla ukoncena ted jsem se dostala opert do dluhu a nevim jak stoho ven dluh mi dela i.s pokutami atd 265000 kc muzu si opet podat na insolvenci zadost jsem zoufala
17/11/2023 11:28:25
Insolvence - Brno Dobrý den, dle ust. § 395 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, insolvenční soud návrh na povolení oddlužení zamítne, jestliže v posledních 10 letech před podáním insolvenčního návrhu bylo dlužníku pravomocným rozhodnutím přiznáno osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny. Zásadně tedy platí, že o oddlužení lze znovu požádat po 10 letech od jeho úspěšného ukončení. Pokud byste chtěla žádat dříve, je třeba splnit podmínky § 395 odst. 6 insolvenčního zákona. Dle tohoto ustanovení neplatí shora uvedené omezení (10 let), pakliže jsou pro podání dalšího návrhu na povolení oddlužení důvody zvláštního zřetele hodné, zejména zavázal-li se dlužník z ospravedlnitelného důvodu nebo existuje-li výrazný nepoměr mezi výší dluhu a poskytnutého plnění.
21/11/2023 13:48:29
Oddlužení,insolvence
Monika Dobrý den mám dluhy více jak 11.let kolem 500.000 mohu se přijít k vám poradit jak dále pokračovat nevím jestli jsou dluhy promlčené ale asi nebudou,děkuji,p.M
13/07/2023 09:15:59
Insolvence - Brno Dobrý den, bez obav se ozvěte na tel 775 222 437, domluvíme si schůzku a probereme Vaše dotazy a možnosti ohledně oddlužení.
17/07/2023 12:19:01
Dodaz
Jiřina Jedlová Máme schválenou insolvenci splátkovým kalendářem. Mám možnost dobré práce ale pouze na dohodu pracovní činnosti. Musím být zaměstnaná pouze na základě pracovní smlouvy? Děkuji za odpověď
19/08/2022 06:55:28
Insolvence - Brno Dobrý den, není povinností dlužníka v oddlužení mít pracovní poměr pouze na základě pracovní smlouvy. Jestliže si zaměstnáním na základě dohody o pracovní činnosti zajistíte vyšší příjmy než doposud, případně si tímto zajistíte ke svým stávajícím příjmům přivýdělek, a tedy zajistíte vyšší plnění věřitelům v rámci Vašeho oddlužení, neměl by v tom být problém. Ideálně vše zkonzultovat i s Vašim insolvenčním správcem.
19/08/2022 10:10:49
ukončení insolvence
Jana Nejedlá Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem: dcera ukončila koncem prosince 2021 insolvenci poslední splátkou. K dnešnímu dni je v insolv. rejstříku zatím jen Sdělení správce o plnění oddlužení s datem 7. 10. 2021. Zaměstnavatel dceři nevyplácí mzdu, nadále ji zasílá insolv. správci, protože se řídí záznamy v insolv. rejstříku. Bohužel, zaměstnavatel sám o sobě má termín výplat 22. až 24. v měsíci, takže teď v únoru do 27. 2. správce nepřeposlal dceři mzdu. Takže se ptám hlavně na to, zda je možné, že správce tak dlouho nedává zprávu o plnění oddlužení, v insolv. rejstříku v poslední zprávě je stav oddlužení do června 21. Největší problém však je ten, že zaměstnavatel se opravdu řídí tím, že v rejstříku není ani zmínka o skončení oddlužení. Takže můj hlavní dotaz zní, jak dlouho po ukončení splácení může správce otálet se zprávou o oddlužení splněním splátkového kalendáře? Moje známá měla naprosto jiný přístup správce při ukončení insolvence - při skončení insolvence v listopadu, už v prosinci měla výplatu od zaměstnavatele a v rejstříku 9. prosince bylo usnesení o splnění oddlužení a osvobození od placení pohledávek. Jak je možné, že správci pracují takto odlišně? A je to podle zákona, že insolvenční správce mé dcery takto postupuje? Děkuji Vám za odpověď. Jana Nejedlá
26/02/2022 12:54:05
Insolvence-Brno Dobrý den, insolvenční správce je povinen v insolvenčním řízení postupovat svědomitě a s odbornou péčí. Mezi jednu z jeho povinností patří také provádět úkony související s ukončením insolvenčního řízení – tj. například podat soudu zprávu o splnění oddlužení, případně i informovat zaměstnavatele, aby přestal s prováděním srážek. Dle judikatury by tak měl činit bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučinil, obraťte se na něho s žádostí, proč tomu tak je, a pokud by nekomunikoval, tak se obraťte na insolvenční soud. Případné srážky provedené po skončení oddlužení by měly být dlužnici vráceny. Co se týká zveřejňování podání v rejstříku, tak tyto jsou zpravidla zveřejněny rychle.
01/03/2022 08:22:43
osvobození dlužníka v insolvenci a dlužné výživné § 416 InsZ
Jiří Bureš Dobrý den v roce 2014 jsem ukončil řádně oddlužení usnesením o bezdlužnosti. Měl jsem dluh na výživném za rok 2008 a 2009, kdy matka nezl. tuto skutečnost nepřihlásila ani nesdělila insolv. správci, tudíž ten neprováděl srážky na dlužné výživné. Lze v tomto případě uplatnit § 416 ins. zákona a jsem od placení dlužného výživného za rok 2008 a 2009 osvobozen?
19/02/2021 17:52:09
Insolvence - Brno Dobrý den, odpověď na Vaši otázku není zcela jednoduchá. Ve stávajícím insolvenčním zákoně (§ 416) je již zakotveno, že osvobození se nevztahuje na neuhrazené výživné. Ve starším insolvenčním zákoně tato povinnost výslovně zakotvena není, nicméně zde by bylo třeba vyhledat judikaturu, která takový případ řešila (pakliže taková existuje). Současně je třeba posoudit, zda nejsou pohledávky na výživném již promlčeny.
04/03/2021 15:58:17
1 strana z 17 další

MÁTE NÁROK NA ODDLUŽENÍ?

Zkuste si odpovědět na následující otázky. Je-li vaše odpověď ANO, neváhejte se na nás obrátit.

Dlužíte více věřitelům?

Jste v úpadku nebo vám úpadek bezprostředně hrozí?

Disponujete pravidelným příjmem?

Nevznikly vaše dluhy podnikatelskou činností?

Dokážete za dobu 5 let splatit minimálně 30 % vašich dluhů?

Máte čistý trestní rejstřík?

Zanechte nám telefon, zavoláme vám zpět.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely telefonického kontaktu: Úplné znění souhlasu.

Službu zajišťuje:

Mgr. Martin Horák, insolvenční správce

sídlo: Zahradnická 223/6, 603 00 Brno

IČ: 87008131

e-mail:

telefon: 775 222 437

Více o kanceláři insolvenčního správce je možno se dozvědět na odkazu: www.ishorak.cz